Boys varsity basketball v Box Elder High School

Shyanne Strength, Photojournalist